พัทยา –> ท่าหน้าบ้าน

ท่าหน้าบ้าน –> พัทยา

7.00 AM 6.30 AM
10.00 AM 7.30 AM
12.00 AM 9.30 AM
2.00 PM 12.00 AM
3.30 PM 2.00 PM
5.00 PM 5.00 PM
6.30 PM 6.00 PM